• Home
  • News
  • Dekan FKMP 2021 - Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Bukhari Bin Manshoor

Dekan FKMP 2021 - Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Bukhari Bin Manshoor

Sekalung tahniah diucapkan kepada YBrs. Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Bukhari Bin Manshoor atas lantikan sebagai Dekan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan yang telah berkuatkuasa pada 1 Januari 2021. Semoga banyak pencapaian yang dikecapi pada masa akan datang.

  • Created on .

Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia

Tel: +6074537703   ||   Fax: +6074536080  ||  Contact Us

"Aim for the sky, then someday, you will be among the stars",
FKMP 2019-2022© Copyright Reserved