Department

Jabatan Kejuruteraan Aeronautik (JKA)

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM)

Jabatan Kejuruteraan Pembuatan (JKP)

Jabatan Pengurusan Makmal

Jabatan Pengajian Siswazah

Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia

Tel: +6074537703   ||   Fax: +6074536080  ||  Contact Us

FKMP 2019-2021© Copyright Reserved