• Home
  • News
  • CFDRI 2019 di Brunei : Laporan Media

CFDRI 2019 di Brunei : Laporan Media

UBD anjur CFDRI 2019 ke-3. Persidangan Antarabangsa ke-3 mengenai CFDRI yang dihadiri oleh rakan-rakan UBD dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia dan Universiti Prince of Songkla, Thailand.

Laporan oleh media Brunei, Media Permata berkenaan Persidangan Antarabangsa ke-3 mengenai Dinamik Bendalir Pengiraan dalam Penyelidikan dan Industri (CFDRI) di UBD. Laporan penuh di sini

 

conference, CFDRI

  • Created on .
Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia

Tel: +6074537703   ||   Fax: +6074536080  ||  Contact Us

"Aim for the sky, then someday, you will be among the stars",
FKMP 2019-2021© Copyright Reserved