Skip to main content
  • Sambutan Hari Raya Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan 1445H/2024M
    Sambutan Hari Raya Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan 1445H/2024M
  • "With Wisdom, We Explore"
  • Pelantikan Dekan FKMP
  • Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Selamat Datang ke Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn. Malaysia. #myFKMP.
Call for Papers : IJIE
Call for Papers : JAMEA
Call for Papers : JSMT
Call for Papers : PAAT
Call for Papers : RPPME
Featured Article

PROGRAM SULAM & KTP FKMP -  KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA: DARI KELAS KE KERJAYA

PROGRAM SULAM & KTP FKMP -  KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA: DARI KELAS KE KERJAYA

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP) UTHM dengan kerjasama Sekolah Menengah Sains Batu Pahat telah berjaya menganjurkan program "Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan: Dari Kelas Ke Kerjaya" pada 18 Mei 2024. Program ini disertai oleh 45 murid-murid Tingkatan 5, melibatkan sesi ceramah interaktif, kajian kes di industri dan penilaian Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) di kawasan sekolah.

 

Program ini merupakan salah satu usaha UTHM untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran komuniti menerusi inisiatif Service Learning Malaysia (SULAM) dan Knowledge Transfer Program (KTP). Seramai 29 orang pelajar tahun 2 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Pembuatan Pesawat) telah terlibat dalam pelaksanaan inisiatif SULAM ini serta berperanan sebagai jawatankuasa pelaksana dan fasilitator program. Seorang staf akademik FKMP iaitu Prof. Madya Ts. Dr. Musli bin Mohammad terlibat dalam perlaksanaan inisiatif KTP ini dan berperanan sebagai penceramah program.

 

Jutaan terima kasih diucapkan kepada Puan Zaleha binti Yaacob, Pengetua Sekolah Menengah Sains Batu Pahat; Puan Narima binti Sahuri, Penolong Kanan Pentadbiran; Dr. Salihuddin bin Md Suhari, dan guru-guru yang turut hadir ke program ini serta memberikan kerjasama yang amat baik dalam menjayakan program ini.

 

Selepas program ini dijalankan, para peserta program telah memperoleh pengetahuan mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kesedaran mereka tentang hazard/bahaya di tempat kerja dan sekolah telah meningkat, dan mereka kini memahami serta mampu mengaplikasikan kemahiran menilai risiko seperti HIRARC. Peserta program dapat mengenal pasti dan mengurus risiko dengan lebih berkesan, serta lebih yakin dalam mengambil langkah-langkah keselamatan. Selain itu, mereka juga didedahkan kepada pelbagai peluang kerjaya berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Peningkatan pengetahuan dan kemahiran ini turut merubah sikap mereka, dengan meningkatkan rasa tanggungjawab mereka terhadap keselamatan diri dan orang lain.

 

Pelajar-pelajar UTHM pula dapat mengaplikasikan teori keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam situasi sebenar, di mana pengetahuan mengenai pengurusan risiko dan kaedah HIRARC diaplikasikan dalam komuniti sekolah. Pengalaman ini tidak hanya meningkatkan kemahiran komunikasi, kerja berpasukan, dan membuat keputusan mereka, tetapi juga membantu melahirkan pelajar-pelajar yang berdaya saing dalam pasaran kerja. Selain itu, mereka juga mendapat peluang untuk berinteraksi dengan komuniti sekolah, memahami cabaran sebenar yang dihadapi dalam pengurusan keselamatan dan kesihatan, serta menyumbang kepada peningkatan kesedaran keselamatan dalam masyarakat.

#UTHMPrihatin #sulamfkmp

Read more

Tahniah atas perlantikan selaku penceramah Kursus Keterampilan Diri dan Cara Berkomunikasi

Tahniah dan selamat berbakti diucapkan buat Ir. Dr. JAMILUDDIN JAAFAR dan Ts. Dr. MOHAMAD FARID SIES yang telah dilantik dan bakal berganding bahu selaku penceramah bagi program Kursus Keterampilan Diri dan Cara Berkomunikasi kepada 60 orang pelajar Politeknik Merlimau, Melaka pada 16 Mei 2024 bermula jam 8.00 pagi hingga 4.00 petang bertempat di Dewan Kuliah JKM, Politeknik Merlimau, Melaka. Semoga dengan pengalaman dan ilmu yang dicurahkan, peserta dapat memanfaatkan sebaik mungkin pengisian program tersebut bagi meningkatkan keterampilan diri dan Kemahiran berkomunikasi sebelum menempuh alam pekerjaan walau dalam apa jua industri yang diceburi kelak.

#UTHMPrihatin

Read more

NDT: Technology and Employment Opportunities

NDT: Technology and Employment Opportunities
On 14th March 2024, Two speakers from Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering (FKMP), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) were invited to sharing knowledge about NDT: Technology and Employment Opportunities at Kolej Vokasional (KV), Batu Pahat, Johor, as CSR activity. AP Ir Dr Shahrul Azmir Osman and Ir Dr Eliza Binti M. Yusup were sharing some knowledge and experience in the said field with about 50 students of Diploma Vokasional Malaysia (DVM) and Sijil Pelajaran Malaysia (SVM) from Welding Technology Program. The program was fully supported by Director of KV; Mr. Abd. Rashid Bin Masduki and the coordinator; Mr. Mohd. Dinie Hafiq Bin Adam. For the first session, the speakers were invited to meet and greet with the director at the director’s office where he expressed his appreciation for the sharing session. Next, the sharing session was held at a conducive classroom with the first speaker was briefly explaining about conventional method of NDT that frequently practice in industry. Followed by second speaker that explaining the opportunities for NDT career in industry. Finally, the students were given opportunity to join the practical session with equipment NDT of method Ultrasonic Testing. Before end the program, exchange token from both institutions and group photo were conducted. All pictures were captured by the faculty official cameraman, Mr. Raminhizad Bin Abd. Razaman.

Read more

[Click here for more Current News]

News & Featured
Promotional Video FKMP
Promotional Video FKMP
Challenges of a student pilot | ASIA AERONAUTICAL TRAINING ACADEMY
UTHM Piloting Course Ground School
AATA Batch 2 Orientation Day | 13th of July 2020
Video