last update - 9/5/2019
Full Name PROF. MADYA Ts. Dr. AL EMRAN BIN ISMAIL
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS54 - PROFESOR MADYA
  TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN & PENERBITAN) 
PEJABAT AM 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Full Name PROF. MADYA Dr. BADRUL-AISHAM BIN MD ZAIN
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS54 - PROFESOR MADYA
Full Name Dr. ELIZA BINTI M.YUSUP
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS51 - PENSYARAH
Full Name Dr. FAZIMAH BINTI MAT NOOR
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS45 - PENSYARAH
Full Name Ts. HANANI BINTI ABD WAHAB
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS45 - PENSYARAH
Full Name PROF. MADYA Dr. IZZUDDIN BIN ZAMAN @ BUJANG
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS54 - PROFESOR MADYA
Status Cuti Sangkutan Industri
Full Name Dr. KAMARUL-AZHAR BIN KAMARUDIN
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN
  KETUA JABATAN 
JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Full Name ENCIK KHAIRULNIZAM BIN NGADIMON
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS45 - PENSYARAH
Full Name PROF. MADYA Ir. Dr. LOW CHENG YEE
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS53 - PROFESOR MADYA
Full Name Ts. MAZNAN BIN ISMON
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS45 - FELO INDUSTRI
Status Cuti Sangkutan Industri
Full Name Ir. MOHAMAD NORANI BIN MANSOR
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS45 - PENSYARAH
Full Name PROF. MADYA Dr. MOHAMMAD SUKRI BIN MUSTAPA
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS54 - PROFESOR MADYA
  PENYELIDIK UTAMA 
PUSAT PENYELIDIKAN PENCEGAHAN KEGAGALAN MEKANIKAL DAN KEBOLEHARAPAN (MPROVE) 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Full Name Dr. MOHD AZHAR BIN HARIMON
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS51 - PENSYARAH
Full Name PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD HALIM IRWAN BIN IBRAHIM
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS54 - PROFESOR MADYA
  PENGETUA KOLEJ KEDIAMAN 
PEJABAT PENGETUA 
KOLEJ KEDIAMAN TUN SYED NASIR
Full Name PROF. MADYA Dr. MOHD KHIR BIN MOHD NOR
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS54 - PROFESOR MADYA
  TIMBALAN DEKAN (KOKURIKULUM) 
PEJABAT AM 
PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
Full Name Dr. MOHD NORIHAN BIN IBRAHIM @ TAMRIN
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN

 

Full Name PROF. MADYA Dr. MOHD ZAMANI BIN NGALI
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS54 - PROFESOR MADYA
  TIMBALAN DEKAN (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) 
PEJABAT AM 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Full Name ENCIK MUHAMAD KHAIRUDIN BIN AWANG
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS45 - PENSYARAH
Full Name Ts. Dr. MUHAMMAD FAISAL BIN MAHMOD
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS51 - PENSYARAH
Full Name PROF. MADYA Ts. Dr. MUHD. HAFEEZ BIN ZAINULABIDIN
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS54 - PROFESOR MADYA
Full Name PROF. MADYA Ts. Dr. MUSLI NIZAM BIN YAHYA
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS54 - PROFESOR MADYA
  PENYELIDIK UTAMA 
PUSAT PENYELIDIKAN PENCEGAHAN KEGAGALAN MEKANIKAL DAN KEBOLEHARAPAN (MPROVE) 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
  PENGARAH 
PEJABAT AM 
PEJABAT PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
Full Name Dr. NOORMAZIAH BINTI JAFFERI
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS51 - PENSYARAH
Full Name Ts. Dr. NOR AZALI BIN AZMIR
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS51 - PENSYARAH
  KETUA UNIT KESELAMATAN KILANG DAN JENTERA 
BAHAGIAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 
PEJABAT CANSELORI
Full Name Dr. NORADILA BINTI ABDUL LATIF
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS51 - PENSYARAH
  KETUA PUSAT 
PUSAT PENYELIDIKAN PENCEGAHAN KEGAGALAN MEKANIKAL DAN KEBOLEHARAPAN (MPROVE) 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Full Name PROF. MADYA Dr. ONG PAULINE
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS54 - PROFESOR MADYA
Full Name Dr. RAMHUZAINI BIN ABD RAHMAN
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN
Full Name ENCIK ROSLI BIN ASMAWI
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS45 - PENSYARAH
Full Name ENCIK S KANNA A/L SUBRAMANIYAN
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DA41 - TUTOR
Status Cuti Belajar
Full Name PROF. MADYA Ts. Dr. SAIFULNIZAN BIN JAMIAN
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS54 - PROFESOR MADYA
Status Cuti Sangkutan Industri
Full Name PROF. MADYA Ts. Dr. SALIHATUN BINTI MD SALLEH
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS54 - PROFESOR MADYA
  TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) 
PEJABAT AM 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Full Name Dr. SHAHMIR HAYYAN BIN SANUSI
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS51 - PENSYARAH
  KETUA JABATAN (MOBILITI ANTARABANGSA) 
PEJABAT AM 
PEJABAT ANTARABANGSA
  PENYELIDIK UTAMA 
PUSAT KECEMERLANGAN INDUSTRI - REL (ICOE-REL) 
INSTITUT KEJURUTERAAN INTEGRASI
Full Name PROF. MADYA Dr. SHAHRUDDIN BIN MAHZAN @ MOHD ZIN
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS54 - PROFESOR MADYA
  DEKAN 
PEJABAT AM 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Full Name Dr. SRI YULIS BINTI M AMIN
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN
Full Name Dr. ZALEHA BINTI MOHAMAD
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN
Full Name Ts. Dr. ZAMRI BIN NORANAI
Faculty FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Department JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK (JKM)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN
  FELO KOLEJ KEDIAMAN 
UNIT PENTADBIRAN 
KOLEJ KEDIAMAN BESTARI