Sistem Penilaian Indeks Patriotisme dan Perpaduan Nasional

Mohon semua pelajar untuk mengisi soal selidik di laman sesawang seperti tercatat dalam poster ini. Selepas mejawab soal selidik pelajar diwajibkan untk mencetak sijil perakuan dan menghantar ke Pejabat Fakulti. Soal selidik ini WAJIB dijawab oleh pelajar. Mohon PA ambil tindakan dengan segera

Article
Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia

Tel: +6074537700   ||   Fax: +6074536080

FKMP 2019© Copyright Reserved