Sila klik banner untuk ke website rasmi HEPA - FKMP INSIGHT

Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA)

Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA) adalah sebuah jabatan dibawah Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Kejuruteraan (FKMP) di UTHM.

Jawatankuasa dibawah HEPA boleh dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu Program Pembangunan Pelajar (PROPEM) dan Program Pengambilan Alumni dan Graduan (PROPEG) dan empat lagi subkategori dalam setiap kategori utama. Setiap ahli jawatankuasa bertanggungjawab dalam memastikan bahawa graduan yang dihasilkan dapat memenuhi keperluan industri dan masyarakat

Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia

Tel: +6074537700   ||   Fax: +6074536080

FKMP 2019© Copyright Reserved