• PelajarBaharu
 • LawatanNagaoka
 • icxri
 • icxri2014
 • PengurusanFKMP
 • MQAaero
 • miroc
 • usm
 • unimap
 • MaulidurRasul
 • AirAsia
 • AmanatDekan
 • mtr
 • TaklimatFakulti1
 • SELAMAT DATANG KEPADA SEMUA PELAJAR BAHARU SESI 2014/2015. Dekan & Timbalan Dekan memakaikan badge FKMP kepada pelajar baharu
 • Lawatan dari Nagaoka University Japan
 • Welcome to ICXRI 2014 to all participant
 • ICXRI 2014
 • Ahli Pengurusan FKMP
 • Welcome to MQA Delegation to FKMP, 21- 24 April 2014
 • Malaysia International Robot Competition 2014
 • Benchmarking Visit USM
 • Benchmarking Visit Unimap
 • Majlis Sambutan Maulidur Rasul UTHM
 • Amanat Tahun Baru Dekan FKMP
 • Our Lab Facilities
 • Taklmat Pelajar Baharu bersama Ahli Pengurusan Fakulti

INFO

INFO

CURRENT STUDENTS

POSTGRADUATE

STUDENT AND ALUMNI AFFAIRS

MyFKMP JUNIOR

 


MyFKMP JUNIOR

 

MyFKMP Junior adalah suatu program komprehensif yang akan memperkasakan kualiti diri graduan kejuruteraan mekanikal daripada pelbagai aspek kemahiran insaniah. Ianya adalah sebagai nilai tambah yang diterapkan dalam diri graduan agar mereka mempunyai kekuatan, keupayaan dan keyakinan yang lebih baik untuk cemerlang dalam kehidupan dan berupaya untuk bersaing dalam pasaran pekerjaan yang semakin mencabar dan bersifat global. Program MyFKMP Junior mempunyai 8 komponen seperti berikut;

 • KHIDMAT MASYARAKAT: Memberi ruang dan peluang kepada pelajar untuk bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat setermpat dan seterusnya memberikan sumbangan idea, kepakaran dan tenaga dalam program khidmat masyarakat.
 • EKSPLORASI & KECERGASAN: Menggalakan pelajar mengamalkan kehidupan yang sihat dan cergas dengan melibatkan diri dalam aktiviti bercorak permainan, sukan dan aktiviti luar bilik darjah.
 • KOLOKIUM PENGAJRAN & PEMBELAJARAN: Membantu pelajar untuk berupaya memahami sesuatu topik kuliah dengan lebih baik dan berupaya untuk mengolah dan membentangkanya semula dalam suatu kolokium..
 • SAHSIAH & KEPIMPINAN: Mengilap potensi diri pelajar dalam aspek kepimpinan dan juga membantu pelajar untuk membentuk sahsiah diri yang baik serta mempunyai kesedaran moral yang tinggi.
 • KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI: Membantu pelajar untuk mengasah kemahiran berkomunikasi yang berkesan melalui pelbagai program yang bersesuaian.
 • PENGURUSAN ACARA: Memberikan ruang dan peluang kepada pelajar untuk mengurus, berinteraksi dan membuat keputusan terbaik dalam mengurusakan sesuatu program dengan jayanya.
 • MENUJU KERJAYA: Membantu pelajar untuk mempersiapkan diri dengan kemahiran-kemahiran tertentu sebelum melangkah ke alam pekerjaan.
 • BADAN BERUNIFOM: Membantu pelajar untuk memiliki dispilin dan jatidiri yang baik melalui penyertaan dalam aktiviti pasukan atau badan beruniform.

RESEARCH & CONSULTANCY

PUBLICATION

Taklimat "How to get published" PM. Dr Ahmad Fauzi Ismail(AMTEC, UTM)   |   How to get published


Taklimat Penerbitan Prof. Dr Mutaffa Mat Deris   |   ISI   |  SCOPUS  |

 

Program Roket Air Mendapat Sambutan

24 September 2014, Padang Golf UTHM, Pertandingan Roket Air Jemputan Kali Ke-6 ini terbuka kepada Sekolah-sekolah Menengah Daerah Batu Pahat manakala bagi Sekolah Rendah pula ianya terbuka kepada Zon Pintas Puding. Sebanyak 11 buah Sekolah Menengah dan 4 buah sekolah rendah telah membuat mendaftar untuk menyertai pertandingan tersebut.

Links