• LawatanPelajar
 • wannajob6
 • icme14
 • icme2014
 • PelajarBaharu
 • LawatanNagaoka
 • icxri
 • icxri2014
 • PengurusanFKMP
 • unimap
 • AirAsia
 • mtr
 • TaklimatFakulti1
 • Lawatan Pelajar ke USM
 • i-MechyFest2014 : WannaJob2014
 • ICME'14
 • ICME 2014
 • SELAMAT DATANG KEPADA SEMUA PELAJAR BAHARU SESI 2014/2015. Dekan & Timbalan Dekan memakaikan badge FKMP kepada pelajar baharu
 • Lawatan dari Nagaoka University Japan
 • Welcome to ICXRI 2014 to all participant
 • ICXRI 2014
 • Ahli Pengurusan FKMP
 • Benchmarking Visit Unimap
 • Our Lab Facilities
 • Taklmat Pelajar Baharu bersama Ahli Pengurusan Fakulti

INFO

INFO

CURRENT STUDENTS

POSTGRADUATE

STUDENT AND ALUMNI AFFAIRS

MyFKMP JUNIOR

 


MyFKMP JUNIOR

 

MyFKMP Junior adalah suatu program komprehensif yang akan memperkasakan kualiti diri graduan kejuruteraan mekanikal daripada pelbagai aspek kemahiran insaniah. Ianya adalah sebagai nilai tambah yang diterapkan dalam diri graduan agar mereka mempunyai kekuatan, keupayaan dan keyakinan yang lebih baik untuk cemerlang dalam kehidupan dan berupaya untuk bersaing dalam pasaran pekerjaan yang semakin mencabar dan bersifat global. Program MyFKMP Junior mempunyai 8 komponen seperti berikut;

 • KHIDMAT MASYARAKAT: Memberi ruang dan peluang kepada pelajar untuk bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat setermpat dan seterusnya memberikan sumbangan idea, kepakaran dan tenaga dalam program khidmat masyarakat.
 • EKSPLORASI & KECERGASAN: Menggalakan pelajar mengamalkan kehidupan yang sihat dan cergas dengan melibatkan diri dalam aktiviti bercorak permainan, sukan dan aktiviti luar bilik darjah.
 • KOLOKIUM PENGAJRAN & PEMBELAJARAN: Membantu pelajar untuk berupaya memahami sesuatu topik kuliah dengan lebih baik dan berupaya untuk mengolah dan membentangkanya semula dalam suatu kolokium..
 • SAHSIAH & KEPIMPINAN: Mengilap potensi diri pelajar dalam aspek kepimpinan dan juga membantu pelajar untuk membentuk sahsiah diri yang baik serta mempunyai kesedaran moral yang tinggi.
 • KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI: Membantu pelajar untuk mengasah kemahiran berkomunikasi yang berkesan melalui pelbagai program yang bersesuaian.
 • PENGURUSAN ACARA: Memberikan ruang dan peluang kepada pelajar untuk mengurus, berinteraksi dan membuat keputusan terbaik dalam mengurusakan sesuatu program dengan jayanya.
 • MENUJU KERJAYA: Membantu pelajar untuk mempersiapkan diri dengan kemahiran-kemahiran tertentu sebelum melangkah ke alam pekerjaan.
 • BADAN BERUNIFOM: Membantu pelajar untuk memiliki dispilin dan jatidiri yang baik melalui penyertaan dalam aktiviti pasukan atau badan beruniform.

RESEARCH & CONSULTANCY

PUBLICATION

Taklimat "How to get published" PM. Dr Ahmad Fauzi Ismail(AMTEC, UTM)   |   How to get published


Taklimat Penerbitan Prof. Dr Mutaffa Mat Deris   |   ISI   |  SCOPUS  |

 

PERLONJAKAN AKTIVITI BERTERASKAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI FKMP PADA TAHUN 2015

13 Nov 2014, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | Tahun 2015 bakal menyaksikan perlonjakan yang lebih ketara FKMP dalam bidang penyelidikan dan inovasi. Ianya merangkumi perolehan geran penyelidikan dalam dan luar negara, penerbitan berindeks Scopus dan ISI serta penerbitan ilmian lain, penambahan bilangan pelajar lepasan siswazah, perundingan dengan syarikat, peningkatan kerjasama industri dan lain-lain lagi.

Dalam Bengkel Penyelidikan FKMP yang diadakan di Hotel Pantai Puteri Melaka, Prof. Madya Dr. Mustaffa Ibrahim, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Perundingan FKMP telah membentangkan halatuju dan perancangan fakulti dalam menghadapi pelbagai permintaan samada daripada pengurusan tertinggi UTHM mahupun pihak berkepentingan lain pada tahun 2015 kelak. Ianya bakal menyaksikan penubuhan tiga buah pusat penyelidikan baru di bawah panel pembuatan, bahan dan kejuruteraan mekanik. Begitu juga dengan penubuhan beberapa lagi kumpulan dan kluster penyelidikan yang lebih fokus dilihat bakal merancakkan lagi aktiviti penyelidikan dan inovasi FKMP.

WANNAJOB2014 MEMBUKA PELUANG KEPADA PELAJAR MENDAPATKAN PEKERJAAN

10 Nov 2014, Dewan Sultan Ibrahim (DSI) UTHM | Selari dengan rangka kebolehkerjaan graduan 2012-2017 yang menekankan bahawa “Institusi pengajian tinggi harus sentiasa bersedia dengan keperluan yang sentiasa meningkat terhadap graduan yang boleh bekerja bagi membantu melonjakkan lagi industri negara dengan penuh daya kreativiti dan inovasi”,  Jawatankuasa Alumni dan Kebolehkerjaan Graduan (AGE) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP) dengan kerjasama Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar (P3P) dan beberapa buah syarikat, telah  menganjurkan karnival kerjaya terfokus dalam bidang mekanikal dan pembuatan berjudul “Who Wants a Job (WannaJob) 2014” yang bertemakan “Dare to Succeed” pada 10 Nov 2014 lalu.

Links