Contoh infografik ringkas yang berkesan. Template rekaan ada dikongsikan pada pautan berikut (memerlukan aplikasi power-point).

Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia

Tel: +6074537700   ||   Fax: +6074536080

FKMP 2019© Copyright Reserved