• Home
  • UTHM FKMP Official Website - postgraduate opportunity

Supervision Opportunity

 

Untuk makluman semua, bagi Semester 2 sesi 2019/2020, Jabatan Pengajian Siswazah FKMP mengguna pendekatan yang baru dimana pensyarah- pensyarah yang berminat untuk menyelia pelajar Pasca siswazah bagi Projek Sarjana dan Disertasi perlu mengisi borang google seperti yang dilampirkan dibawah.

Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia

Tel: +6074537700   ||   Fax: +6074536080

FKMP 2019© Copyright Reserved