Johan Pertandingan Mencipta Video Pendek Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2019. Tahniah!!

Jutaan tahniah buat pelajar-pelajar UTHM yang telah memenangi anugerah dalam Pertandingan Mencipta Video Pendek Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2019 anjuran Jawatankuasa Industrial Hygiene Catalyse Committee (IH2C), Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NCOSH) dan .Malaysian Society for Occupational Safety and Health (MSOSH).

Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia

Tel: +6074537700   ||   Fax: +6074536080

FKMP 2019© Copyright Reserved